Shi-Moa CUP

shi-moa cup urushi stainless
shi moa cup haku dou ka